Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường Phước Long B, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 23:29:21

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sáng sắp xếp(8h30-11h30)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam, Ngày 23/10 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phước Long B, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Phước Long B Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: