Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 08:00:51

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (18h- 20h)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn trung trực
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Tân Phú Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: