Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 22:17:05

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T24(18h-20h)
Thông tin: Học sinh Nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Tân Tạo A Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: