Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 03:05:02

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 2-4-6 (6h->)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Thủ Thiêm Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: