Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 02:13:26

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh (Từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Đinh Thiện Lý
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Thị trấn Nhà Bè Nhà Bè TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: