Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 15:48:16

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357 (Từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam , trường nguyễn thị minh khai
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Thị trấn Nhà Bè Nhà Bè TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: