Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 23:42:51

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối 2,6 (6h-7h30)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Thị trấn Tân Túc Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: