Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 2 Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 06:09:26

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối t3,5 sau 5h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 2 Phước Thạnh Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: