Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 2 Dạy Bằng Tiếng Anh Phường 11, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 00:57:53

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 2, Dạy Bằng Tiếng Anh,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T4,6 ( 16h- 17h30)
Thông tin: học sinh nữ trường Quốc Tế Nam Sài Gòn
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, ưu tiên sắp xếp giáo viên nữ.
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 2 Dạy Bằng Tiếng Anh 11 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: