Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 3 Phường 11, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 17:37:46

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4 (19h-21h)
Thông tin: học sinh trường quốc tế
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 3 11 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: