Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 4 Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 10:26:56

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 17h trở đi)
Thông tin: Học sinh nam, trường Hưng Việt
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 4 Quy Đức Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: