Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 4 Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/06/2021 07:41:59

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp trong tuần (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 4 Tân Thới Nhì Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: