Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 4 Dạy Song Ngữ Phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 02:20:32

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 4, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối T357 (5h-6h30)
Thông tin: hs nam, trường quốc tế canada
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 4 Dạy Song Ngữ Phú Thuận Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: