Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 4 Lớp 5 Phường 17, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 02:38:53

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 4, Lớp 5,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối T2-4-5-6 (18h->
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 17, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 4 Lớp 5 17 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: