Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 4 Phường 09, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 15:35:56

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T4(18h-20h)/ T67CN(18h-20h)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 4 09 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: