Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 4 Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 01:50:41

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (19h-21h)
Thông tin: học sinh nữ, trường lê văn tám
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 4 13 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: