Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 4 Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/06/2021 19:38:43

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối 3,5,6,7 sau 6h
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 4 Bình Trị Đông B Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: