Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 4 Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 14:02:59

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 3 buổi ->4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (từ 19h trở đi), T7, CN (sáng-chiều)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, Phí 400k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 4 Cầu Ông Lãnh Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: