Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 4 Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 22:02:33

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 600.000đ/tháng, giáo viên = 1 triệu
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối 2 + 7 từ 16h -> 17h30
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 4 Nguyễn Thái Bình Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: