Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 5 Xã An Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 11:02:48

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 17h hoặc 17h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Trung Nhất
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã An Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 5 An Phú Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: