Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 5 Dạy Song Ngữ Phường 02, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 15:02:26

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 5, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5 (18h-19h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Việt úc
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 5 Dạy Song Ngữ 02 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: