Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 5 Lớp 10 Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 00:38:51

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 5, Lớp 10,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2, 6 (19h-21h)
Thông tin: 2 học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 5 Lớp 10 Hòa Phú Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: