Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 5 Phường 01, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 04:31:14

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sx tối hoặc (t7+cn nguyên ngày)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 5 01 Quận 4 TPHCM

Viết một bình luận