Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 5 Phường 08, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 03:37:43

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234567 (Từ 17h-19h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 5 08 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: