Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 5 Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 10:38:34

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (19h-21h)
Thông tin: Học sinh nữ, trường TH an lạc 2
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 5 13 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: