Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 5 Phường 19, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 13:56:21

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp tối trừ t7+cn
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 19, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 5 19 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: