Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 5 Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 22:27:58

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học sinh (18h-20h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Hiền
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 5 Tân Thành Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: