Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 19:51:28

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T46(18h-19h30)
Thông tin: Học sinh Nam, Trường Ba Đình
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 Tân Hiệp Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: