Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Dạy Bằng Tiếng Anh Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 09:13:39

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6, Dạy Bằng Tiếng Anh,
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357 (18h -19h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Quốc tế Canada
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 Dạy Bằng Tiếng Anh Phạm Văn Hai Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: