Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Lớp 8 Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 17:53:07

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 8,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 hoặc T357 (từ 18h, 18h30)
Thông tin: 2 học sinh, trường lê văn hưu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 Lớp 8 Bình Mỹ Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: