Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Phường 03, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 23:22:32

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T24 (từ 19h trở đi), ưu tiên 19h.
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn An Ninh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 03 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: