Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Phường 03, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 17:45:37

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx t7+CN sau 9h30
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 03 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: