Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Phường 04, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/04/2021 23:40:43

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, bắt đầu 1/6 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 04 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: