Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Phường 08, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 21:25:53

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 sau 16h30
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 08 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: