Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Phường 10, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 13:37:01

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối T2,4,6 (18h->)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Sư Phạm Nữ, sv sư phạm
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 10 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: