Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Phường 14, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/05/2021 20:58:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7,cn (18h-20h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 14 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: