Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 16/01/2021 16:50:32

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: T3+5 (17h->
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 22 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: