Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 16:08:48

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4 ( từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Ba Đình
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, ưu tiên giáo viên nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 Hiệp Tân Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: