Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/05/2021 08:27:22

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp, khi vào học chuyển qua học tối
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 Linh Chiểu Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: