Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 15:01:49

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357 ( 19h trở đi)
Thông tin: Học sinh nữ. Trường Trường Chinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Hiệp Phước Nhà Bè TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: