Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 16:45:55

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng, || GV:2.500.000/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T3567 (18h30 hoặc 19h)
Thông tin: Học sinh nữ, Trường Kim Đồng
Yêu cầu gia sư: Nữ, GV: 2tr5/tháng|| SV:1tr6/tháng
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Trung Lập Hạ Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: