Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Dạy Song Ngữ Phường An Lạc, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 11:35:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3 hoặc T5 (18h30- 20h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Việt úc (lớp 6 lên 7)
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Lạc, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Dạy Song Ngữ An Lạc Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: