Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Phường 01, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 21:03:21

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Hiện tại rãnh cả ngày (Vô học lại thì học tối)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn an khương
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 01 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: