Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Phường 03, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 12:04:39

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (19h -20h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Lê quý đôn
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 03 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: