Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Phường 09, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/12/2020 17:49:39

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chiều sắp xếp (14h-16h)
Thông tin: học sinh trường Minh Đức
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 09 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: