Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Phường 10, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 12:30:52

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (19h -20h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Lê quý đôn
Yêu cầu gia sư: Cử Nhân Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 10 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: