Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Phường 10, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 16:46:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T4,6 (18h -20h), CN: (sắp xếp)
Thông tin: học sinh nam, trường Xuân Thới Thượng
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 10 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: