Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Phường 11, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/11/2020 18:50:35

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2345(17-19h)
Thông tin: Học sinh nam, Trường Nguyễn Văn Bé
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 11 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: