Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Phường 11, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 13:14:03

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T24 (17h30 – 19h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Võ trường toản
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 11 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: