Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Phường 11, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 13:40:15

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T7,CN (8h, 8h30), ưu tiên 8h
Thông tin: học sinh nữ, trường Trần đại nghĩa
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 11 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: